مقاله ها

  » آفات کشاورزی
 

1397/03/21 گزارش مقاومت به آفت کش ها در چین

مرکز خدمات توسعه فناوری کشاورزی چین (NATESC) گزارشی مبنی بر مقاومت آفات و بیماری­های مهم محصولات کشاورزی به آفت کش های رایج مصرفی در چین را ارائه کرده است.

در مانیتورینگ سالانه آفات، 60  سایت در 19 منطقه چین آفت کش های تحت پتنت و از پتنت خارج شده همچون chlorantraniliprole، penoxsulam، dinotefuran، bensulfuron، bispyribac و کلودینافوپ-پروپارژیل، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس اظهارات NATESC نیاز فوری به اقدامات یکپارچه و دوره ای و توسعه سیستم بهتر برای ارزیابی مقاومت به سموم وجود دارد. گزارش مقاومت به سموم در دو محصول برنج و گندم به شرح زیر ارائه شده است:

برنج:

در کشت برنج زنجرک ها سطح مقاومت بالایی به ایمیداکلوپراید و تیامتوکسام (بیش از 200 برابر)، مقاومت بسیار بالا به بوپروفزین (بیش از 1000 برابر) و مقاومت متوسط تا زیاد به dinotefuran، متین پیرام و کلرپیریفوس نشان داده است.

مرکز خدمات توسعه فناوری کشاورزی چین پشنهاد نموه است که مصرف این حشره کش ها باید به اندازه 1 بار در فصل رشد محدود شود و در تناوب مصرف با سموم تری فلومزوپیریم، سولفوکسافلور، نیتن پیرام و دی نوتفوران قرار گیرد.

همچنین زنجره ها اغلب به بوپروفزین و کلرپیریفوس مقاومت متوسط تا بالایی نشان می دهند. در حقیقت مصرف این دو سم بایستی محدود شود.

میزان مقاومت کرم ساقه خوار برنج از منطقه به منطقه دیگر بسیار متفاوت است. در برخی مناطق این آفت مقاومت متوسط تا بالایی به کلورانترانیلیپرول ( chlorantraniliprole ) و مقاومت متوسط به کلرپیریفوس نشان داده است. درحالی که مقاومت به آبامکتین نسبتا کم بوده است. البته مرکز خدمات توسعه فناوری کشاورزی چین پیشنهاد نموده که از مصرف بیش از حد آبامکتین بدلیل اثر بر دشمنان طبیعی جلوگیری شود.

بیماری باکانه برنج (عامل بیماری قارچ Gibberella fujikuroi) مقاومت بسیاری به کاربندازیم و پروکونازول نشان داده است در حالی که بیماری بلاست برنج مقاومت بسیاری به قارچ­کش­های تیوفسفات مانند ایزوپروتیولان و ایپروبنفوس نشان داده است. تاثیر قارچ کش های تری سیکلازول همچنان کاهش یافته و استفاده از قارچ­کش­های با مکانیسم­های اثر متفاوت همچون فناماکریل، فلودیوکسونیل و آزوکسی استروبین پیشنهاد شده است.

گندم:

شته گندم (Rhopalosiphum padi) مقاومت و حساسیت های متفاوتی به حشره کش ها نشان داده است. مقاومت کم تا متوسط به ایمیداکلوپرید در برخی مناطق دیده شده اما هنوز حساسیت به سایر حشره کش ها همچون استامی پراید، سولفوکسافلور، اومتوات، پیریمیکارب و بتاسایپرمترین و ... دیده شده است.

علف هرز دم روباهی 4/86 درصد نسبت به کلودینافوپ-پروپارژیل، مقاومت نشان داده است. بیماری فوزاریومی Head Blight که یکی از بیماری های مهم گندم است در برخی مناطق نسبت به کاربندازیم مقاومت نشان داده است. مرکز خدمات توسعه فناوری کشاورزی چین همچنین در برخی مناطق مقاومت به تبوکونازول را ردیابی کرده است. کشاورزان بایستی مدیریت صحیحی در مصرف قارچ کش ها و تناوب مصرف با فناماکریل و پروکونازول داشته باشد.

منبع: Agribusiness Global  

http://www.agribusinessglobal.com/agrichemicals/china-reports-significant-resistance-issues/

مترجم: مونا ترکمند (شرکت پرتونار)    

تعداد مشاهده:  6422                                                            
 
نویسنده: 
Copyright © 2014 - کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پرتونار می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط: شرکت مهندسی آتیه پرداز