Persian(Iran)English (United Kingdom)
image image image image image image image image image image image image image image image image image image
تریپس توتون گونه ای پلی فاژ بوده که به گیاهان مختلفی نظیر توتون، پنبه، لوبیا، چغندرقند، گوجه فرنگی، سیب زمینی،‌ نخود و انواع کدوئیان خسارت می زند.
کنه دو نقطه ای کنه تار عنکبوتی پنبه این کنه بسیار پلی فاژ بوده و بیش از 150 گونه گیاه مانند لوبیا، باقیا، شبدر، یونجه، پنبه، گیاهان زینتی، گیاهان خانوادة Solanaceae , Cruciferae , Cucurbitaceae و یره را مورد حمله قرار می دهد.    
کرم سرخ پنبه این حشره اولین بار از هندوستان گزارش گردیده و در سایر کشورهای همجوار مانند پاکستان و افغانستان انتشار دارد. این آفت در نواحی جنوبی کشور (سیستان و بلوچستان) احتمالاً وجود دارد ولی گزارش دقیقی از آن در دسترس نیست.

 
کرم برگخوار پنبه یا پرودینا یکی از آفات پلی فاژ بوده که به گیاهان مختلفی نظیر پنبه،‌ چغندرقند، گوجه فرنگی، نخود، پیاز، بادمجان، هویج، برنج، ذرت، یونجه، شبدر، لوبیا، جعفری، اسفناج، تربچه و… خسارت می زند.  
کرم قوزه پنبه یکی از آفات مهم پنبه، توتون، گوجه فرنگی، یونجه، خشخاش، کنف، شبدر، ذرت، نخود، کنجد، بادمجان، سویا، لوبیا، ذرت خوشه ای، کدو و شاهدانه می باشد. بسیار پلی فاژ بوده و در دنیا بیش از 70 گونه میزبان برای آن گزارش شده است.
عروسک خربزه در درجه اول به خیار و خربزه و در درجه دوم به هندوانه و کدو خسارت می زند.حشره کهمل برگهای گیاه میزبان را سوراخ سوراخ می کند ولی خسارت اصلی مربوط به لارو افت می باشد که طوقه و ریشه گیاه حمله میکند و باعث خشک شدن بوته می شود
کفشدوزک خربزه کفشدوزک نسبتا" بزرگی است که رنگ عمومی آن قرمز اجری بوده و روی هر یک از بالپوشها 6 عدد لکه سیاه دیده می شود.
مگس جالیز این افت خانواده کدوئیان به ترتیب خیارو هندوانه وطا لبی و کدو را برای تغذیه ترجیح میدهد.فعالیت این حشره روی گیاهان غیر زراعی نظیراستبرق و هندوانه ابو جهل نیز گزارش شده است.

مگس خربزه
Myiopardalis pardalina
Diptera:Tephritidae
آفت خربزه و طالبی وخیار وکدو و گرمک و دستنبو وبه طور کلی گیاهان خانواده کدوییان میباشد. 

 
شته جالیز
مانند دیگر شته ها با مکیدن شیره گیاهی باعث پیچیدن برگها وعدم رشد سر شاخه ها می گردد.به علاوه عسلک فراوان حاصل از ا ن روی گیاهان را می پوشاندکه قارچهای ساپروفیت روی ان رشد کرده و باعث فو ماژین می شوند. ناقل 70 نوع بیماری ویروسی در گیاهان می باشد.  
اخبار شانکر باکتریایی

شانکر باکتریایی

 

شانکر باکتریایی

 

مبدا شانکر مرکبات احتمالاً آسیای جنوب شرقی است و دامنه ی انتشار جغرافیایی آن به رغم اعمال غرنطینه ای رو به افزایش است . شانکر تیپ A در بیش از 30 کشور آسیایی از جمله ایران ، جزایر اقیانوس هند و آرام ، آمریکای جنوبی  و ایالات متحده آمریکا شیوع دارد . همه گیریی های تا حدودی ضعیف این بیماری در استرالیا ، نیوزلند ، آفریقای جنوبی و  فلوریدا با موفقیت ریشه کن شده اند . با این همه گاهی در فلوریدا و قسمت های شمالی استرالیا و بعضی از نواحی برزیل و اروگوئه بروز می کند .

 

 

 

در دوره ای که شاخساره های درخت مرکبات و میوه های جوان رشد می کنند ، اگر هوا گرم باشد و باران ببارد شانکر مرکبات شدید است . شانکر باکتریایی به طور عمده در برگ و پوست میوه لکه ایجاد می کند اما وقتی شرایط برای وقوع عفونت بسیار مناسب باشد موجب خزان برگ ها ، سرخشکیدگی شاخه ها و ریزش میوه ها نیز می شود . در کیفیت قسمت های داخلی میوه های آلوده ای که تا موقع رسیدن بازار پسندی آن ها کاهش می یابد به طور کلی گریپ فروت ، لیمو آب و نارنج سه برگچه ای به شانکر تیپ A خیلی حساس هستند ؛ حساسیت نارنج ، لیمو و پرتقال به بیماری متوسط است و نارنگی به این بیماری نسبتاً مقاوم است .


شانکر باکتریایی مرکباتپاتووارها و واریانتهای باکتری Xanthomonas campestris pv.citri فرم های خاصی از شانکر مرکبات را ایجاد می کنند . تمایز این فرم ها بر  پایه ، دامنه ی میزبانی ، ویژگی های فیزیولوژیکی و شیوه های کشت ، حساسیت به باکتریوفاژها ، سرولوژی ، همسانی DNA-DNA و واکنش زنجیر پلیمراز ( PCR ) و تجزیه و تحلیل هضم آندونوکلئاز محدود کننده ژنوم DNA با روش چند شکلی طولی قطعات محدود کننده ( RFLP ) است . آزمایش های همسانی DNA-DNA ، PCR ، و RFLP نشان می دهد که فرم ها از لحاظ ژنتیکی یکسان اند . فرم آسیایی شانکر ( شانکر تیپ A ) که عامل آن X.campestris pv.citri است ، بیشترین دامنه انتشار را دارد و فرم شدید بیماری است .

شانکر تیپ B که بر اثر X.campestris pv.aurantifolii (Hasse) vault ایجاد می شود یک مسئله مهم درختان لیمو درآرژانتین ، پاراگوئه و اروگوئه به شمار می رود . لیمو آب ، نارنج و پوملو نیز به این بیماری حساس هستند . شانکر تیپ B روی میوه ها ، برگ ها و شاخه چه ها زخم های شانکر مانندی شبیه نشانه های شانکر ناشی از تیپ A ( ولی کوچکتر ) ایجاد می کند . در محیط کشت آگار مغذی باکتری های شانکر تیپ B خیلی کند تر از باکتری های شانکر تیپ A رشد می کنند . نوعی محیط کشت محتوی سوکروز ، پپتون ، املاح و آگار تصفیه شده مخصوص این فرم به بازار عرضه شده است . جدایه های شانکر تیپ B را می توان از طریق سرولوژیکی از باکتری های شانکر تیپ A تمیز داد ولی با جدایه های شانکر تیپ C قابل تمیز نیستند . شانکر تیپ C هم که بر اثر X.campestris pv.aurantifolii ایجاد می شود از لیمو آب در برزیل شیوه یافته است . نشانه های این شانکر شبیه نشانه های تیپ A است .

فرم های دیگری از شانکر مرکبات گزارش شده است که به عنوان مثال شانکر تیپ D که بعضی مواقع باکتریوز مرکبات نامیده می شود در سال 1981 از مکزیک گزارش شده است که بعداً معلوم شد این بیماری بر اثر Alternaria limicola ایجاد می شود . جدایه ای از Xanthomonas در سال 1986 در عمان کشف شد که روی لیمو لکه هایی شبیه به علائم شانکر تیپ A ایجاد می کرد . جدایه های مشابهی در عربستان ، ایران و هند پیدا شده است . فرم غیر تیپ دیگری از باکتری های شانکر تیپ A که مقاومت زیادی به آنتی بیوتیک پنی سیلین دارند از ریونیون و جزایر اطراف آن در اقیانوس هند گزارش شده است .

نشانه های بیماری

نشانه های این شانکر در ابتدا به صورت لکه های کوچکی به قطر 2-10 میلی متر ظاهر می شود . اندازه نهایی این لکه ها به طور عمده به سن بافت میزبان به هنگام عفونت و رقم بستگی دارد . لکه ها ابتدا گرد هستند ولی بعداً ممکن است شکل آن ها منظم شود . این لکه ها در بیشتر موارد در حاشیه یا نوک برگ یا در قسمت محدودی از برگ بروز می کنند . همه ی لکه های برگ تقریباً یک اندازه اند زیرا دوره ی حساسیت برگ به آلودگی کوتاه است . احتمالاً در مرکبات یک دوره ی حساسیت برگ به آلودگی وجود دارد .

 

Film izle Online Film izle Linux Vps Linux Hosting